Om

Om oss

Senter for tilbakefallsstudier


Senter for tilbakefallsstudier (Centre for Reoffending Studies) er opprettet av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for å styrke og synliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen. Forskningssenter er en organisasjonsform som benyttes i universitets- og høgskolesektoren for å styrke fagmiljøer innen et avgrenset fagområde. Senteret ble i første omgang opprettet for en prøveperiode på to år fra november 2017.


Senter for tilbakefallsstudier skal synliggjøre og fremme forskning om tilbakefall, tiltak og faktorer som fremmer eller hemmer tilbakefall etter straffegjennomføring i kriminalomsorgen. Senteret vil søke samarbeid med andre interessenter og søke samarbeid med andre forskningsmiljøer for å forene og sikre en langsiktig produksjon og deling av kunnskap på feltet.


Nettsidene eies og drives av Forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Gå direkte til KRUS sine nettsider her for en oversikt over KRUS forsknings og utviklingsarbeid. Ytterligere kontakt-informasjon for Senter for tilbakefallsstudier finner du her.

Søker fiansiering

Senter for tilbakefallsstudier har direkte tilgang til kompetanse, kunnskap og informasjon om kriminalomsorg i Norge og internasjonalt. Vi søker deltagelse i eksterne prosjekter, enten alene eller som partner.

Søker samarbeid

Senteret har ikke egne tilsatte, men kan tilknytte seg ressurser på prosjekt- eller oppdragsbasis i samarbeid med forskningsenheter innen UH-sektoren eller frittstående forskningsinstitusjoner.