Siste nytt

Siste nytt fra

Senter for tilbakefallsstudier

02.05.23 Tilbakefall ved iverksatt dom i samfunnet 2010 - 2020 av Ragnar Kristoffersen her: /pub/

01.08.22 Notat om tilbakefall hos løslatet i fengsel 2010 - 2018 av Ragnar Kristoffersen her: /pub/

02.05.22 Ny utgave av Nordisk statistikk, 2016-2020 av Ragnar Kristoffersen finner du her: /pub/

02.05.22 Er EK bedre enn fengsel? Artikkel av Synøve N. Andersen and Kjetil Telle her: /pub/

04.12.20 Tilbakefallet synker! Nye funn og presentasjon for 2015-2018 av Ragnar Kristoffersen her: /media/

10.12.20 The relapse decreases! Why? An article explaining some key findings can be downloaded here: /media/

10.09.19 Samfunnstraff og tilbakefall. Lysark fra konferansen på KRUS av Ragnar Kristoffersen her: /media/

01.07.19 Kvinners soningsforhold, tiltak og tilbakefall. Nytt blogginnlegg av Ragnar Kristoffersen her: /media/

08.03.19 Ny artikkel fra NORMA-studien om livskvalitet blant innsatte i norske fengsel. Les om artikkel her:  /pub/

08.01.19 Beneficial Effect of Adjusted Sentences on Residivism in France: Investigating the Hidden Role of the Judge. Rapport fra The French Institute for Demographic Studies (INED). Last ned i pdf her: /pub/

14.12.18 Addressing reoffending through addressing offender mental health. Rapport fra COLAB her: /pub/

10.12.18 Samfunnsstraff – på tide med en revisjon. Artikkel fra Tidskrift for strafferett 3/2018 her: /pub/

31.10.18 Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy her: /pub/

04.05.18 Rapport fra klimaundersøkelse i Norgerhaven fengsel her: /pub/


 

Kriminalomsorgsdirektoratet


Kriminalomsorgsdirektoratet KDI gir deg oppdatert statistikk og nøkkeltall her.

Andre samarbeidspartnere


KRUS sin forskningsavdeling samarbeider med andre  forskere og forskningsmiljøer i inn- og utland. Klikk for  oversikt her.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS


Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenters KRUS har samlet sine  publikasjoner i arkivet CORA, som du finner du her.

Prosjekter

Publikasjoner og rapporter

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS publiserer faglige og vitenskapelige arbeider i institusjonsarkivet CORA. Her finner du publiserte artikler, rapporter og presentasjoner fra forskere og faglig tilsatte ved KRUS. I oversikten finner du noen sentrale arbeider innenfor området tilbakefall:

RETUR : en nordisk undersøkelse av recidiv blandt klienter i kriminalomsorgen.  


Denne fellesnordiske  rapporten    setter standard for måling og sammenlingning av tilbakefall.

Relapse Study in the Correctional Services of the Nordic Countries : Key Results and Perspectives


Forsker Ragnar Kristoffersen presenterer RETUR-rapporten i en artikkel i EuroVista 2013:2/3

Elleve år med forvaring : løslatelse - praksis og rettspraksis - og tilbakefall


Forskningsleder Berit Johnsen om tilbakefall fra forvaring i Lov og rett 2013;52(6):385-405 

Straffegjennomføring med

elektronisk kontroll, EK:

Evalueringsrapport 2.

 

Forsker Tore Rokkan undersøker tilakefall for prøveprosjektet med EK etter 2 år og ser på årsaker som kan påvirke tilbakefallet.

CORA : Kriminalomsorgens åpne publiseringsarkiv.


I CORA kan du søke mellom alle publiserte rapporter og artikler fra KRUS,

Dømt til samfunnsstraff.   

I denne rapporten dokumenterer forskerne Ragnar Kristoffersen og Torunn Højdahl samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om tilbakefall.