I media

I media

Senter for tilbakefallsstudier


Her finner du lenker til mediaomtaler eller arrangementer i regi av Senter for tilbakefallsstudier eller oppslag som omhandler tilbakefall eller forhold som påvirker tilbakefall til ny straffegjennomføring som gjennomføres i kriminalomsorgen.

Boklansering og debatt om fengselsarkitektur på DogA (Design og arkitektur Norge) 14. mars 2018.


Boka PRIsons, ARChitecture and Humans ble lansert med et arrangement på DogA i Hausmannsgate 14 i Oslo, med bokomtale av Prof.Em. Hedda Giertsen og paneldebatt med representanter fra Kriminalomsorgen, tilsatte i fengsler, arkitekter og Statsbygg, som bygger og eier fengsler i Norge.


Boka PRIsons, ARChitecture and Humans er utgitt på Cappenen Damm Akademisk som Open access (OA) publikasjon og kan lastes ned i sin helhet gratis her.


Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige. Den tilbyr nye tilnærminger til studier av fengselsarkitektur og pønologisk forskning gjennom sitt fokus på fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper. Boken vil være nyttig for studenter, forskere, arkitekter og politikere.


The Radical Humaneness of Norway’s Halden Prison, New York Times, By JESSICA BENKO 26.03.2015


I dette oppslaget fra New York Times Magazine intervjues en av arkitektene bak Halden fengsel, Gudrun Molden, om ideene og ideologien som lå til grunn for byggingen av fengselet.


Artikkelen inneholder også et intervju med forsker Ragnar Kristoffersen om tilbakefall til fengsel i Norge og Skandinavia sammenlignet med amerikanske tall for tilbakefall. Les hele artikkelen her.

Siste nytt

Sidene oppdateres. Se også twitter:

@tilbakefall_NO

Kontaktinformasjon


Senter for tilbakefallsstudier Dokumentsenteret

Postboks 694

4302 Sandnes

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev med siste nytt om tilbakefall ved kommer. Følg oss

også på sosiale medier under:

Følg oss også på Face:

https://www.facebook.com/tilbakefall/

+47 400 25 568

Copyright @ All Rights Reserved