Siste nytt

Siste nytt fra

Senter for tilbakefallsstudier

10.09.19 Samfunnstraff og tilbakefall. Lysark fra konferansen på KRUS av Ragnar Kristoffersen her: /media/

01.07.19 Kvinners soningsforhold, tiltak og tilbakefall. Nytt blogginnlegg av Ragnar Kristoffersen her: /media/

08.03.19 Ny artikkel fra NORMA-studien om livskvalitet blant innsatte i norske fengsel. Les om artikkel her:  /pub/

08.01.19 Beneficial Effect of Adjusted Sentences on Residivism in France: Investigating the Hidden Role of the Judge. Rapport fra The French Institute for Demographic Studies (INED). Last ned i pdf her: /pub/

14.12.18 Addressing reoffending through addressing offender mental health. Rapport fra COLAB her: /pub/

10.12.18 Samfunnsstraff – på tide med en revisjon. Artikkel fra Tidskrift for strafferett 3/2018 her: /pub/

31.10.18 Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy her: /pub/

04.05.18 Rapport fra klimaundersøkelse i Norgerhaven fengsel her: /pub/


 

Kriminalomsorgsdirektoratet


Kriminalomsorgsdirektoratet KDI gir deg oppdatert statistikk og nøkkeltall her.

Andre samarbeidspartnere


KRUS sin forskningsavdeling samarbeider med andre  forskere og forskningsmiljøer i inn- og utland. Klikk for  oversikt her.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS


Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenters KRUS har samlet sine  publikasjoner i arkivet CORA, som du finner du her.

Prosjekter

Publikasjoner og rapporter

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS publiserer faglige og vitenskapelige arbeider i institusjonsarkivet CORA. Her finner du publiserte artikler, rapporter og presentasjoner fra forskere og faglig tilsatte ved KRUS. I oversikten finner du noen sentrale arbeider innenfor området tilbakefall:

RETUR : en nordisk undersøkelse av recidiv blandt klienter i kriminalomsorgen.  


Denne fellesnordiske  rapporten    setter standard for måling og sammenlingning av tilbakefall.

Relapse Study in the Correctional Services of the Nordic Countries : Key Results and Perspectives


Forsker Ragnar Kristoffersen presenterer RETUR-rapporten i en artikkel i EuroVista 2013:2/3

Elleve år med forvaring : løslatelse - praksis og rettspraksis - og tilbakefall


Forskningsleder Berit Johnsen om tilbakefall fra forvaring i Lov og rett 2013;52(6):385-405 

Straffegjennomføring med

elektronisk kontroll, EK :

Evalueringsrapport 2.

 

Forsker Tore Rokkan undersøker tilakefall for prøveprosjektet med EK etter 2 år og ser på årsaker som kan påvirke tilbakefallet.

CORA : Kriminalomsorgens åpne publiseringsarkiv.


I CORA kan du søke mellom alle publiserte rapporter og artikler fra KRUS,

Dømt til samfunnsstraff.   

I denne rapporten dokumenterer forskerne Ragnar Kristoffersen og Torunn Højdahl samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om tilbakefall.

Kontaktinformasjon


Senter for tilbakefallsstudier Dokumentsenteret

Postboks 694

4302 Sandnes

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev med siste nytt om tilbakefall ved kommer. Følg oss

også på sosiale medier under:

Følg oss også på Face:

https://www.facebook.com/tilbakefall/

+47 400 25 568

Siste nytt

Sidene oppdateres. Se også twitter:

@tilbakefall_NO

Copyright @ All Rights Reserved