Siste nytt

Siste nytt fra

Senter for tilbakefallsstudier

31.10.18 Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy her: /pub/

04.05.18 Rapport fra klimaundersøkelse i Norgerhaven fengsel her: /pub/

12.04.18 Rådsmøtet som event. Artikkel av Elisabeth Fransson og Gudrun Brottveit her: /pub/

15.03.18 PRIson, ARChitecture and Humans. Boklansering og debatt om arkitektur og fengsel her: /media/

15.08.18 Sammenheng mellom arkitektur og tilbakefall. Artikkel fra New York Times om Halden fengsel: /media/

09.02.18 Hva er forskjellen mellom voldtektsdømte og andre innsatte? Lenke til artikkel her: /pub/

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenters KRUS har samlet sine publikasjoner i arkivet CORA, som du finner du her.

 

Kriminalomsorgsdirektoratet KDI gir deg oppdatert statistikk og nøkkeltall her.

 

KRUS sin forskningsavdeling samarbeider med andre forskere og forskningsmiljøer i inn- og utland. Klikk for oversikt her.

Prosjekter

Publikasjoner og rapporter

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS publiserer faglige og vitenskapelige arbeider i institusjonsarkivet CORA. Her finner du publiserte artikler, rapporter og presentasjoner fra forskere og faglig tilsatte ved KRUS. I oversikten finner du noen sentrale arbeider innenfor området tilbakefall:

Denne fellesnordiske rapporten setter standard for måling og sammenlingning av tilbakefall.

Relapse Study in the Correctional Services of the Nordic Countries : Key Results and Perspectives

 

Forsker Ragnar Kristoffersen presenterer RETUR-rapporten i en artikkel i EuroVista 2013:2/3

Elleve år med forvaring : løslatelse - praksis og rettspraksis - og tilbakefall

 

Forskningsleder Berit Johnsen om tilbakefall fra forvaring i Lov og rett 2013;52(6):385-405

Straffegjennomføring med

elektronisk kontroll, EK :

Evalueringsrapport 2.

Forsker Tore Rokkan undersøker tilakefall for prøveprosjektet med EK etter 2 år og ser på årsaker som kan påvirke tilbakefallet.

CORA : Kriminalomsorgens åpne publiseringsarkiv.

 

I CORA kan du søke mellom alle publiserte rapporter og artikler fra KRUS,

I denne rapporten dokumenterer forskerne Ragnar Kristoffersen og Torunn Højdahl samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om tilbakefall.

Siste nytt

Sidene oppdateres. Se også twitter:

@tilbakefall_NO

Følg oss også på Face:

https://www.facebook.com/tilbakefall/

Kontaktinformasjon

 

Senter for tilbakefallsstudier Dokumentsenteret

Postboks 694

4302 Sandnes

+47 400 25 568

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev med siste nytt om tilbakefall ved kommer. Følg oss

også på sosiale medier under:

Copyright @ All Rights Reserved